College Vlagtwedde wil investeren in huisvesting RSG Ter Apel

ter apel

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Vlagtwedde voor om 12 miljoen euro te investeren in nieuw- en verbouw voor RSG Ter Apel.

Het college is van mening dat investeringen in de huisvesting een voorwaarde zijn voor goed voortgezet onderwijs in Ter Apel in de toekomst. In de plannen wordt het monumentale deel van het gebouw, dat dateert uit 1922, gerestaureerd en gerenoveerd. Ook gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid, met onder meer het gebruik van aardwarmte en zonnepanelen. De gemeenteraad besluit op 28 maart over het voorstel. Wethouder Wietze Potze: "Het onderwijs verandert en dat stelt andere eisen aan de huisvesting. Als college zijn we van mening dat investeringen in de huisvesting broodnodig zijn en geen uitstel dulden. Met name voor de onderwijsfaculteit Techniek zijn aanpassingen urgent. Het voortbestaan van deze studierichting staat op de tocht. Daarnaast willen we profiteren van de huidige lage rentestand. Met dit voorstel zorgen we ervoor dat ook in de toekomst goed en modern middelbaar onderwijs kan worden gegeven in Ter Apel. Dit draagt bovendien bij aan een aantrekkelijk woonomgeving voor gezinnen." Nieuwbouwplannen In de nieuwbouwplannen is gekozen voor een campusachtige opzet waarbij samenhangende vakken en profielen in een gebouwdeel zijn geplaatst. Dit vraagt deels verbouw en deels nieuwbouw. In de plannen wordt onder meer de gymzaal vernieuwd en krijgt de school een nieuw schoolplein dat ruimte biedt aan 1000 leerlingen. De hoofdingang komt aan de Stationsstraat te liggen. De gemeente gaat zorgen voor een passende inrichting van de openbare ruimte in de directe omgeving. Herindeling De plannen zijn met instemming besproken in het college van burgemeester en wethouders van Bellingwedde. Dit omdat de benodigde investeringen ook een doorwerking hebben naar de begroting van de nieuwe gemeente Westerwolde, die per 1 januari 2018 ontstaat uit een fusie van Bellingwedde en Vlagtwedde. Na een positief besluit in de gemeenteraad wordt het besluit voorgelegd aan de toezichthouder bij de provincie Groningen op grond van wet- en regelgeving rondom herindelingen.

Auteur

Paul Abrahams