Een dorpscoöperatie in Gasselternijveen?

Gasselternijveen

Uit de uitslagen van de huis-aan-huis enquête, die de werkgroep Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o. voor de zomervakantie verspreidde, mag geconcludeerd worden dat het dorp open staat voor de oprichting van een dorpscoöperatie.

Op de vraag hoe de bewoners denken over het oprichten van een coöperatie werd namelijk bijna uitsluitend positief gereageerd. De vraag of men lid wil worden, leverde een score van 75 % op. Woensdag 20 september (19.30 uur) houdt de werkgroep in MFC De SPIL een 'uitslagenavond.' Belangstellenden zijn van harte welkom. Inloop grote zaal vanaf 19.00 uur. Na een inleiding van wethouder Harry Dijkstra zullen de adviseurs van CMO STAMM de resultaten bekend maken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De werkgroep hoopt vervolgens instemming te verkrijgen voor het daadwerkelijke oprichten van de dorpscoöperatie. Ook zou dan een begin gemaakt kunnen worden met het onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor het inrichten van een informatiepunt in het dorp. Uit de enquête blijkt onder andere ook dat de bewoners heel graag een plek willen, waar ze met al hun hulp- en zorgvragen terecht kan. Als alles naar wens verloopt, zou eind november/begin december de oprichting een feit kunnen zijn.

Auteur

Cindy Houwen