Afdelingen Zuidoost-Groningen en Bellingwedde Rode Kruis gaan fuseren

Ter Apel

De afdeling Zuidoost-Groningen (gemeente Stadskanaal en Vlagtwede) van het Rode Kruis gaat fuseren met de afdeling Bellingwedde van het Rode Kruis.

"Op korte termijn wordt een toekomstvisie ontwikkeld waarin concrete plannen voor 2020 en daarna worden gepresenteerd", vertelt voorzitter Anita Huiting. "De ambitie is om in het gehele gebied diverse activiteiten te ontplooien die de bevolking helpen met noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp en zelfredzaamheid." "Op dit moment wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden", vervolgt Huiting. "Wim Schell blijft voorlopig secretaris tot een opvolger is gevonden en daarnaast zijn we nog op zoek naar een coördinator fondsenwerving en een coördinator zelfredzaamheid." Belangstellenden kunnen zich melden bij wschell@rodekruis.nl  

Auteur

Paul Abrahams