Steunpunt Vroeghulp bij scheiden in Stadskanaal

Ter Apel

Een vechtscheiding kun je zien als kindermishandeling. Dat zegt gezondheidszorgpsycholoog Erika Holtjer van Inter-Psy in Stadskanaal.

door Paul Abrahams

Het aantal echtscheidingen in Nederland stijgt fors. Veertig procent van de huwelijken wordt vandaag de dag ontbonden. Een flinke toename. Maar liefst 70.000 kinderen in de leeftijd tot achttien zijn betrokken bij een echtscheiding. "Zeven op de tien echtscheidingen verloopt zonder problemen", weet Erika. "De ouders staan niet als kemphanen tegenover elkaar, communiceren goed en maken prima afspraken met en over de kinderen. Bij dertig procent van de echtscheidingen loopt het wat stroever, bij de helft daarvan loopt het helemaal uit de hand en is er sprake van een zogeheten vechtscheiding. Vader en moeder zetten allebei de hakken in het zand en zijn niet bereid om hun partnerrelatie 'netjes af te hechten'. Je bent weliswaar niet meer met elkaar getrouwd, maar je blijft natuurlijk wel vader en moeder. Bij zeer geëscaleerde scheidingen zie ik dagelijks de vergaande gevolgen voor ouders en kinderen. Kinderen krijgen bijvoorbeeld zindelijkheidsproblemen zoals plassen in bed en poepen in de broek, ze hebben nachtmerries, vertonen angstig of opstandig gedrag, presteren minder goed op school en ga zo maar door. En we lezen in de krant of we zien op televisie hoe ernstig een vechtscheiding uit de hand kan lopen. Ouders zijn soms zo ontredderd, hebben het gevoel dat ze door een hoge golf zijn overspoeld zonder mogelijkheden om zichzelf te redden. Iemand moet dan een reddingsboei gooien." Enkele weken geleden is in Stadskanaal het steunpunt 'Vroeghulp bij scheiding' van start gegaan. Stichting Welstad, het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid en Erika Holtjer van Inter-Psy hebben samen een lokale aanpak ontwikkeld om de nadelige effecten van scheidingen op met name kinderen te verminderen. "Naar aanleiding van een oproep tijdens de Divorce Challenge - een initiatief van minister Van der Steur om initiatieven in te zenden om scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn in betere banen te kunnen leiden - heb ik contact opgenomen met een medewerker van de afdeling jeugdzorg van de gemeente Stadskanaal", vervolgt Erika. "Om eens te praten over de mogelijkheden van een kleinschalig project met korte lijnen dat snel kan worden opgezet. Gratis hulp, onpartijdig en direct toegankelijk. Mijn persoonlijke missie is om mensen te begeleiden bij het scheidingsproces, zodat ondanks dat de partnerrelatie verbroken wordt de ouders als ouders in goede samenwerking met elkaar verder kunnen en de kinderen vrij tussen hen heen en weer kunnen. Alle neuzen stonden meteen in dezelfde richting met als resultaat: een steunpunt waar iedereen terecht kan met vragen en hulp over (v)echtscheidingen. Ouders, maar ook professionals als onder meer leerkrachten en huisartsen. De medewerkers zijn door mij getraind en er zijn door de gemeente brochures voor ouders en voor professionals verspreid met duidelijke informatie over het steunpunt." U wilt meer informatie over het steunpunt Vroeghulp bij scheiding? Bel dan 0599-635999.

Auteur

Paul Abrahams