Werkbezoek burgemeester en wethouders aan de Parkwijk in Stadskanaal

Ter Apel

Natuurlijk wordt er af en toe gemopperd, maar het is eigenlijk best goed wonen in de Parkwijk in Stadskanaal.

door Paul Abrahams

Het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal heeft donderdagavond een werkbezoek gebracht aan de woonwijk. De belangstelling voor de bijeenkomst in Parkheem is zo groot, dat in allerijl extra stoelen moeten worden geplaatst. De koffiemachine draait op volle toeren. Vrijwilligers vertellen met gepaste trots over allerhande activiteiten die met weinig financiële middelen worden georganiseerd in de wijk voor jong en oud. Van een spelweek en een buitenspeldag tot wandelingen voor ouderen. En nog veel meer. Cliënten van NOVO ruimen het zwerfvuil in de buurt op, verzorgen met veel plezier de dieren in het dierenparkje en pakken indien gewenst in de winter de sneeuwschuivers om de paden begaanbaar te houden. "Ik ben onder de indruk", vertelt wethouder Johan Hamster. "Ik heb veel respect voor al die vrijwilligers die in touw zijn." Ook burgemeester Baukje Galama steekt de loftrompet over al die activiteiten die door de vrijwilligers worden georganiseerd in de wijk. "Fijn om te zien dat verschillende partijen met elkaar bezig zijn om de 'boel aan de gang te krijgen'. Chapeau." Vanzelfsprekend zijn ook kritische opmerkingen te horen. Stoeptegels die scheef liggen, boomwortels waar je over kunt struikelen, het gras is te hoog op sommige plekken en verschillende struiken moeten hoognodig worden gesnoeid. O ja. Een aantal automobilisten - meestal zijn het buurtbewoners die precies eten waar de drempels zijn neergelegd - trapt het gaspedaal te diep in als ze over de Hoofdkade rijden. De leegstaande en dichtgetimmerde woningen aan de Prins Hendriklaan zijn veel buurtbewoners een doorn in het oog. "Waarom duurt het zo lang, voordat de woningen worden gesloopt. Het is geen gezicht en bovendien lopen ('s nachts) mensen rond die daar helemaal niets te zoeken hebben." Wethouder Jan Bessembinders belooft contact op te nemen met woningbouwcorporatie Lefier, de eigenaar van de verpauperde woningen. "De woningen moeten zo snel mogelijk worden gesloopt", vindt een buurtbewoonster. "En ik heb wel een idee voor de herinrichting van het terrein. Leg daar maar een parkeerterrein aan voor bezoekers van Parkheem. Er zijn nu namelijk veel te weinig parkeerplaatsen." Tijdens de druk bezochte bijeenkomst krijgen Erik Vos en Willem Prevoost gelegenheid om tekst en uitleg te geven over het plan om het schoolplein bij de Anne de Vries opnieuw in te richten. "Het moet een plein worden waar jong en oud elkaar kan ontmoeten", benadrukt het tweetal. "Een plein met onder (veel) meer een pannakooi, bewegingstoestellen voor ouderen, een jeu de boules baan, bankjes, speeltoestellen voor de kinderen en bosschages. Een plek waar het met elkaar goed toeven is. De kosten bedragen zo'n 50.000 tot 60.000 euro. Een heel bedrag, maar je moet het in één keer goed aanleggen. Afhankelijk van subsidies en fondsen hopen we dat het project over een jaar kan worden gerealiseerd."    

Auteur

Paul Abrahams