Vervlogen tijden ... over de U.L.O. die nooit in gebruik is genomen

Ter Apel

In mijn vorige Vervlogen Tijden over de oprichting van de Chr. H.B.S. in een villa in Drouwenermond, vermeldde ik dat er in 1921 een R.K. lagere School met U.L.O. school werd geopend aan de Hoofdkade.

door Jaap Meijering

Deze U.L.O. werd echter nooit in gebruik genomen! Het was de vooruitstrevende pastoor G. Rentinck die bovengenoemde villa al in 1909 had aangekocht. Zolang het nog niet voor het rooms-katholiek onderwijs was ingericht, werd het huis aan particulieren verhuurd. * Toen pastoor J.J . Elbersson in 1914 zijn intrede deed was er inmiddels een comité R.K.-schoolfonds gevormd. De villa aan de Drouwenermond werd niet meer als de ideale plaats voor een school gezien en in 1919 werd het pand verkocht aan het comité dat hier de Chr. H.B.S. stichtte. In datzelfde jaar 1919 werd aan de Hoofdkade een perceel grond aangekocht. Door invoering van de Lager Onderwijswet van 1920 gaf de overheid voortaan evenveel geld uit voor het bijzonder onderwijs als aan het openbaar onderwijs werd verstrekt. Dit stimuleerde de Vereeniging ter bevordering van het Katholiek Bijzonder Onderwijs om een lagere school te stichten. De opdracht werd gegund aan het Stadskanaalster bouwbedrijf H.Bröring en Zonen. De school werd gebouwd in 1921. Het kreeg op de begane grond twee lokalen en een gymnastieklokaal en op de bovenverdieping vier lokalen. Omdat er ook een U.L.O.-afdeling zou komen werden in juni, zowel de ouders van de schoolgaande kinderen als die van de U.L.O. bijeengeroepen. Na de plechtige H. Mis en de inwijding van de school, door de hiervoor over gekomen pastoor Rentinck, volgde op 28 december de plechtige opening en kon er in januari 1922 les worden gegeven. In dat jaar werd - ook door Bröring - de woning voor het schoolhoofd gebouwd. Een bekend schoolhoofd (1925-1963) was meester J.A. Grin. Samen met zijn echtgenote was hij betrokken bij onder meer het Kerkkoor, maar ook de Stadskanaalster E.H.B.O.-vereniging dreef mede op hun inzet. Op bovenstaande ansichtkaart uit 1927 zien we de school rechts met boven de ingang het beeld van St. Willibrord de patroonheilige van de school. Op de ronding boven staan met gebeitelde letters 'R.K. U.L.O. school'. Ook de uitgever van de kaart wist niet beter en vermeldde dit keurig op de onderrand. Het kerkbestuur werd echter terug gefloten door het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding uit Den Haag. Deze meldde dat een lagere school en een U.L.O. school tegenwoordig afzonderlijke scholen zijn en daardoor ook apart worden gefinancierd. Vroeger was dit anders geregeld. Zo moest er op het laatste moment worden besloten dat er in het gebouw met de naam R.K. U.L.O. school nooit U.L.O. onderwijs is gegeven. *Drs. Martha Vos-Schoonbeek '150 jaar Katholiek samenleven in Stadskanaal. Wilt u reageren op het artikel? Heeft u aanvullingen? Stuur een mail naar meijeringjl@planet.nl of bel 0599-613985.  

Auteur

Paul Abrahams