Vervlogen tijden (18) – Geert Sassen en Elsje Nieuwenhuis + kinderen

TER APEL

Bovenstaande zeer bijzondere en heel zeldzame foto komt uit de collectie van mevr. M. Sassen-Doyer en is misschien wel de oudste familiefoto uit Ter Apel.

door Jakob Been

Het is een foto uit 1876 en laat het gezin van Geert Sassen zien, de man op de foto. De vrouw links op de foto is ook een bekende naam in Ter Apel: Elsje Nieuwenhuis. Ze poseren hier samen met hun drie kinderen, van links naar rechts Hebeltje (geboren 1873), Jakoba (1870) en Boelem (1867). Elsje Nieuwenhuis werd geboren op 18 mei 1839 als dochter van Boelem Willems Nieuwenhuis (beroep: veldwachter) en Jacoba Holtman. De familie Nieuwenhuis woonde in een klein boerderijtje aan de Sellingerstraat, waar tegenwoordig de Baptisten Gemeente is gevestigd (‘het oude internaat’). Elsje trouwde in 1866 met Geert Sassen, zoon van Alverig Hindrik Sassen, die een dubbel beroep had namelijk landbouwer en kastelein. Hij woonde aan de Poortweg in een boerderijtje, dat grotendeels werd afgebroken in 1894, waarna hotel De Poort op de funderingen werd gebouwd.

Groot pand

Elsje en Geert kochten in 1870 een stuk grond aan de Hoofdstraat, oostelijk van de plek waar de beek de Ruiten Aa begint. Daar begonnen ze met de bouw van een groot pand, dat in het jaar daarop af kwam. Als Geert Sassen in 1877 op 37-jarige leeftijd komt te overlijden, laat hij een woonhuis na, met een winkel aan de voorzijde waar onder meer levensmiddelen worden verkocht. Het was, zo zou men bijna kunnen zeggen, de eerste ‘supermarkt’ in Ter Apel, alhoewel men er ook veevoeders, bouwmaterialen en kleding kon kopen. In 1879 hertrouwde Elsje Nieuwenhuis met de bijna elf jaar oudere Petrus Jacobus Speckman, geboren in Odoorn. Ook hij overleed echter al vroeg, in 1886, op 57-jarige leeftijd. In datzelfde jaar overleed ook de jongste dochter Hebeltje op 13-jarige leeftijd, maar Elsje bleek een bijzonder sterke vrouw. Ze zette de winkel voort, werd bekend als weduwe Speckman en stierf op 18 augustus 1913 op 74-jarige leeftijd. Ze is zonder meer van enorme invloed geweest op de voortschrijdende ontwikkelingen in het opbloeiende Ter Apel van eind 19e, begin 20e eeuw.

Bankfiliaal

Haar zoon Boelem Sassen had gestudeerd en veranderde in 1904 de winkel in een bankfiliaal, na eerst aan de Hoofdkade te hebben gezeten als onderdeel van de Nederlandsche Bank. De naam van de bank was: Timmerman & Sassen. In 1916 werd er een samenwerkingsverband met de Groninger Bank aangegaan en in 1922 verdween de naam Timmerman & Sassen. Later was het prachtige gebouw nog onderdeel van de Twentsche Bank, ABN Bank en ABN-AMRO bank. Tegenwoordig is in het gebouw de tandartsenpraktijk van de heer Mulder gevestigd.

Wilt u reageren op deze vervlogen tijden of hebt u zelf een foto, die u graag geplaatst zou zien: jbeen01@hetnet.nl